X

De door jou geuploade ontwerpen / afbeeldingen mogen niet in strijd zijn met bestaande rechten van derden (in het bijzonder auteurs-,persoonlijkheids- en merkenrechten) of juridische bepalingen.

Deze artikelen worden speciaal voor jouw gemaakt en zijn daarom uitgesloten van het retour recht. Wij kunnen deze items niet opnieuw verkopen en moeten ze weggooien.

Ontwerp je eigen spreukentegel met je eigen spreuk

Ontwerp je eigen unieke spreukentegel leuk om kado te geven. Vooral om dat je eigen verzonnen spreuk kunt maken. De spreukentegel heeft een afmeting van 15cm x 15cm.


Dit artikel is een gepersonaliseerd product en kun je niet retourneren.


€ 9.95

Aantal :

Maak je eigen unieke ontwerp :
ontwerp je eigen unieke spreukentegel.

Bekijk het Thema : eigen ontwerp  
 
Productcode: 10168 - bbweb