X

De door jou geuploade ontwerpen / afbeeldingen mogen niet in strijd zijn met bestaande rechten van derden (in het bijzonder auteurs-,persoonlijkheids- en merkenrechten) of juridische bepalingen.

Deze artikelen worden speciaal voor jouw gemaakt en zijn daarom uitgesloten van het retour recht. Wij kunnen deze items niet opnieuw verkopen en moeten ze weggooien.

Ontwerp je eigen slab

Ontwerp je eigen slab. Een heel erg leuk en origneel om kado te geven


€ 9.95

Aantal :

Maak je eigen unieke ontwerp :
Slab ontwerpen

 
Productcode: 8968 - bbweb