X

De door jou geuploade ontwerpen / afbeeldingen mogen niet in strijd zijn met bestaande rechten van derden (in het bijzonder auteurs-,persoonlijkheids- en merkenrechten) of juridische bepalingen.

Deze artikelen worden speciaal voor jouw gemaakt en zijn daarom uitgesloten van het retour recht. Wij kunnen deze items niet opnieuw verkopen en moeten ze weggooien.

Ontwerp je eigen pet cap

Ontwerp je eigen cap. Zo heb je altijd een uniek exemplaar.  


LET OP : geen opdruk op de klep mogelijk !!!

Dit artikel is een gepersonaliseerd product en kun je niet retourneren.


€ 9.95

Aantal :

Maak je eigen unieke ontwerp :
ontwerp je unieke eigen cap.

Bekijk het Thema : eigen ontwerp  
 
Productcode: 8965 - bbweb